Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
¶λλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


www.epyna.eu: Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Μελέτες-Έρευνες: ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΤΠΕ και Φιλόλογοι: Στάσεις, αντιλήψεις και ανάγκες

Κ. Γκούφας

Αποστολέας admin1 στις Thursday, June 05 @ 14:24:59 EEST (199 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1536 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης Υπ.Ε.Π.Θ, ημερίδα με
θέμα: "Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"


210-344 2551 Γραφείο Εκπαιδευτικής Πύλης ΥΠΕΠΘ

Αποστολέας admin1 στις Tuesday, December 11 @ 09:41:35 EET (640 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 883 bytes more | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Δραστηριότητες: 'Η πρώτη μου βόλτα στο δάσος'. Των Κ. Παπαλουκά,κ.ά.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Η πρώτη μου βόλτα στο δάσος (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά)

Παπαλουκά  Κων/να, Νηπιοβρεφοκόμος, 2ο  ΤΕΕ  Χαλανδρίου 
Τσαγκουρνού  Ελισάβετ, Νηπιαγωγός, 2ο  ΤΕΕ  Χαλανδρίου
Ζάφειρας Παναγιώτης, Μαθηματικός, τ. Επιμορφωτής ενδοσχολικής επιμόρφωσης ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2ο ΤΕΕ Χαλανδρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι που έγινε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της  Α’ Τάξης του Β’ Κύκλου του τμήματος Β. Νηπιοβρεφοκόμων του 2ου ΤΕΕ  Χαλανδρίου (Αθήνα) τη σχολική χρονιά 2003-2004 και στο πλαίσιο των Μαθημάτων: Οργάνωση Βρεφονηπιακών τμημάτων και μορφές δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής, Αισθητικής Αγωγής, Μουσικοκινητικής Αγωγής, Χρήση & εφαρμογή Η/Υ.
Οι μαθητές έγραψαν ένα παραμύθι θέτοντας και επεξεργάζοντας τους  παιδαγωγικούς στόχους της εργασίας  που παράγεται και περιλαμβάνει την έκδοση του παραμυθιού σε δύο μορφές, σε έντυπη και σε CD-Rom, με τη βοήθεια της υπολογιστικής τεχνολογίας στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.
Στόχος της έκδοσης του παραμυθιού σε δύο μορφές είναι η διαθεματική προσέγγιση της ενότητας «Η πρώτη μου βόλτα στο δάσος», δια μέσου των προγραμματισμένων δικών μας ερωτήσεων και των αναδυόμενων δραστηριοτήτων του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, που προκύπτουν ως ενέργειες από τη δημιουργική ανάγνωση του βιβλίου.
Στους στόχους επίσης αναφέρουμε, την καλλιέργεια της προφορικής, αλλά και γραπτής επικοινωνίας, την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, τη γνωριμία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη συμμετοχή στη δραματοποίηση ιστοριών, στη μουσική και φυσική αγωγή, τη προτροπή για εικαστική έκφραση και την εξοικείωση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι δυνατόν να επιτευχθούν για το παιδί προσχολικής ηλικίας έχοντας ως οδηγό τον Μελένιο, τη μικρή αρκούδα της ιστορίας μας.
Οι Καθηγητές που συνεργάστηκαν γι΄ αυτή την εργασία είναι, Παπαλουκά  Κων/να Νηπιοβρεφοκόμος,  Τσαγκουρνού  Ελισάβετ Νηπιαγωγός,  Ζάφειρας Παναγιώτης  Μαθηματικός.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προσχολική αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Μουσικοκινητική Αγωγή

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 11-13 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Tuesday, March 27 @ 11:33:08 EEST (1149 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2563 bytes more | Δραστηριότητες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Μελέτες-Έρευνες: Αξιολόγηση συμβολής των ΤΠΕ στη διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων. Π. Χατζηπλής
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Χατζηπλής Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Ρόδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ραγδαία εισβολή των νέων τεχνολογιών στη σημερινή κοινωνία δημιουργεί πιέσεις προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στις τεχνολογικές εξελίξεις και την διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο και στο διδακτικό έργο συμβάλει στην προώθηση νέων μορφών μάθησης, κάνει το μάθημα ελκυστικότερο και δημιουργικότερο και γενικά συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Με την παρούσα έρευνα αξιολογείται η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Πενήντα μαθητές του 2ου ΤΕΕ Ρόδου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πειραματική και ελέγχου, και εξετάστηκε η μεταβολή της επίδοσης τους σε ένα οικονομικό μάθημα μετά από διδακτική παρέμβαση με τη χρήση των ΤΠΕ. Η έρευνα κατέληξε στο ότι η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την επίδοσή τους και μάλιστα επιδρά περισσότερο στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Συμπερασματικά, η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων με τη χρήση των ΤΠΕ καθιστά αποτελεσματικότερη τη μάθηση και συμβάλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων, διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, πειραματική έρευνα αξιολόγησης διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 11-13 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 26 @ 11:03:01 EEST (633 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1613 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Μελέτες-Έρευνες: Προτάσεις αναβάθμισης μαθησιακής διαδικασίας & αξιολόγησης μαθητών. Σ.Καραγιάννη
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Καραγιάννης Στέλιος, Δρ. Φιλοσοφίας, Παν. Ιωαννίνων κ' υποψήφιος Δρ. Παν. Granada  - Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξιολόγηση, επαγγελματικό Λύκειο, μαθησιακή διαδικασία, τεχνολογική κουλτούρα, επιμόρφωση, εκπαιδευτική διαδικασία, διαχείριση εκπαιδευτικού έργου, μορφωτική σχέση, ανατροφοδότηση, προσομοίωση, εκπαιδευτικό λογισμικό, πληροφορικός διαφωτισμός, μετάδοση πληροφοριών, μαθησιακές δυσκολίες, αξιολόγηση courseware, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 11-13 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 26 @ 10:55:08 EEST (569 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 873 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Μελέτες-Έρευνες: Διείσδυση του ‘άγχους για τους υπολογιστές’ στους δασκάλους.Γ. Ρες
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ρες Γιάννης, Μεταπτυχιακός  δάσκαλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνικές, οικονομικές και εργασιακές συνθήκες, επιβάλλουν αναπροσαρμογή των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Οι Νέες Τεχνολογίες, παρούσες σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, αφήνουν το στίγμα τους και στην εκπαίδευση. Με αυτές, ο δάσκαλος από απλός μεταδότης γνώσεων γίνεται καταλύτης αυτοδιδασκαλίας των μαθητών. Οι νέες γενιές δε γνωρίζουν τι θα πει τεχνοφοβία μια και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση του Η/Υ. Στην παρούσα μελέτη, με αναφορά στους δασκάλους του Νομού Χίου, εξετάζουμε τις στάσεις και συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα του Η/Υ. Η διερεύνηση ενδεχόμενων αγχογόνων  παραγόντων, η δημιουργία άγχους από το χειρισμό του Η/Υ και τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις ή συναντήσεις με θέμα τον Η/Υ, και η σχέση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και δημιουργίας άγχους, είναι κάποια από τα κεντρικά  θάματα διαπραγμάτευσης της έρευνάς μας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: άγχος για τους υπολογιστές, Η/Υ, εκπαίδευση, μαθητής, εκπαιδευτικός, μάθηση, διδακτική πρακτική, εκπαιδευτική πολιτική
            
Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 13-15 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 19 @ 13:03:52 EET (482 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1598 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Μελέτες-Έρευνες: Η χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας. Του Ν. Μαυραντζά
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Μαυραντζάς Νικόλαος
Ηλ. Μηχανικός και Μηχ. Η/Υ, Msc, Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας, ΥΠΕΠΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζεται η προσπάθεια της Ιρλανδίας και της Β. Ιρλανδίας να εισάγουν την χρήση των τεχνολογιών της  πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση καθώς και η προσπάθεια αλλαγής και επικαιροποίησης του συστήματος αξιολόγησης της Ιρλανδίας. Ο τρόπος εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στις δύο αυτές περιπτώσεις, διαφέρει τόσο στην σχεδίαση όσο και στην υλοποίηση. Η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας εστιάζει στην δημιουργία του e-school (Classroom 2000) με αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των σχολείων ενώ η άλλη χρησιμοποιεί τους εκπαιδευτικούς σαν κινητήρια δύναμη της αλλαγής και δίνει μεγαλύτερο βάρος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί εκπαιδευτικού λογισμικού.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιρλανδία, εκπαίδευση, επιμόρφωση, C2K, e-school, Limerick
            
Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 13-15 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 19 @ 12:59:57 EET (520 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1419 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 4)Μελέτες-Έρευνες: Ψυχικοί & σωματικοί κίνδυνοι από τη χρήση Η/Υ. Των Χ. Παναγιωτακόπουλου,κ.ά.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Επίκoυρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Πιερρή Ευγενία, Ph.D., Σχολική Σύμβουλος ΠΕ4, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την αυξανόμενη εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Internet και τη διείσδυσή τους στην εκπαίδευση, ο δάσκαλος έχει στο πλευρό του ένα πολύτιμο βοηθητικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να κάνει το μάθημά του πιο αποτελεσματικό. Η εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα μετά την απελευθέρωση και την ευρεία χρήση του Internet, φαίνεται πως δημιουργεί αυξητικές τάσεις στα προβλήματα υγείας του χρήστη που κρύβονται πίσω από την χωρίς κανόνες και συχνά αλόγιστη χρήση τους.
Η μελέτη αυτή εστιάζει στα προβλήματα υγείας, ψυχικής και σωματικής του χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή και Internet. Ως τέτοια έχουν αναφερθεί το άγχος-φόβος για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο εθισμός από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Internet, σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την κακή στάση του χρήστη και την υπερβολική χρήση, όπως επίσης τα προβλήματα από τα υλικά κατασκευής και τη φωτοεπιληψία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, χρήση υπολογιστών, σωματικές παθήσεις, ψυχικές παθήσεις
            
Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 13-15 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 19 @ 12:52:03 EET (782 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1601 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Μελέτες-Έρευνες: Σκέψεις για ενεργητική συμμετοχή σε μια σχολική γιορτή. Των Ι. Γιατράκου,κ.ά.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Γιατράκος Ιωάννης, Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός
Ζαχαριάδου Δέσποινα, Καθηγήτρια Δ.Ε. Μαθηματικός
Σκούπρας Χρήστος, Καθηγητής Δ.Ε. Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού που δημιουργείται στο εργαστήριο και το οποίο επενδύει τη σχολική γιορτή, μέσα από την ενεργή συμμετοχή μαθητών. Γίνεται εφαρμογή των μαθημάτων του κύκλου Πληροφορικής των ΤΕΕ, στην διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης και σύνθεσης του υλικού που θα παρουσιαστεί. Ειδικότερα εφαρμόζονται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο μάθημα των Πολυμέσων και της αναζήτησης υλικού από το Διαδίκτυο. Γίνεται χρήση του απαραίτητου λογισμικού για μορφοποίηση εικόνων καθώς και για σύνθεση μουσικής. Το αποτέλεσμα της συνθετικής εργασίας θα είναι μια εφαρμογή Πολυμέσων η οποία θα πλαισιώσει την εξέλιξη της Γιορτής της 25ης Μαρτίου.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εθνική Γιορτή, Πολυμέσα, συνθετική εργασία, μέθοδος project σε Εφαρμογή Πολυμέσων                 

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 13-15 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 19 @ 12:08:58 EET (832 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 1469 bytes more | Μελέτες-Έρευνες | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Λογισμικά: Το λογισμικό "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ". Των Ι. Κομνηνού,κ.ά.
Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Κομνηνού Ιωάννα
Εκπαιδευτικός 1ου Ενιαίου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, «Γενναδείου»

Φρέντζου Μαρία
Εκπαιδευτικός 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου, Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το λογισμικό «Η Κιβωτός του Νώε» δημιουργήθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να χρησιμοποιηθεί στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού  Σχολείου σαν συνοδευτικό υλικό, καλύπτοντας οκτώ διδακτικές ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών, μέσα στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης  του μαθησιακού αγαθού.  
Πρόθεση όλων των δημιουργών του λογισμικού είναι να προωθηθεί η διερεύνηση,  ως στοιχείο της διδακτικής μεθοδολογίας για την προσέγγιση των θεολογικών αληθειών, να ενταχθεί η διαθεματικότητα στην καθημερινή διδακτική πράξη και να αναπτυχθεί η αυτενέργεια των μαθητών. Βασική μας επιδίωξη είναι να δοθεί η ιστορία του  Νώε, όπως αυτή αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως υπαρξιακό γεγονός  και να δράσουν οι μαθητές ως μικροί ερευνητές, εξετάζοντας περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων πηγών, ουσιαστικό γνώρισμα των οποίων είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, προτού οδηγηθούν σε θεολογικά συμπεράσματα. Επειδή αυτού του είδους η διδακτική διαδικασία είναι σχετικά δύσκολη, έχει ληφθεί πρόνοια να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, έτσι ώστε,  να αυξάνεται προοδευτικά το ενδιαφέρον και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Κώστα Πρέντου, εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην επιλογή και παρουσίαση του υλικού ώστε να είναι κατανοητό και ευχάριστο στους μικρούς μαθητές εφαρμόζοντας την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση για αυτή την ηλικία. Μεγάλο μέρος των μαθησιακών δραστηριοτήτων καλύπτεται από παιχνίδια, τα οποία μπορούν να επαναληφθούν απεριόριστες φορές μέχρι ο μαθητής να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λογισμικό, διδασκαλία Θρησκευτικών, διαθεματικότητα, διερευνητική μέθοδος, θεολογικές- ιστορικές πήγες ενεργητική συμμετοχή μαθητών, αυτενέργεια, παιχνίδι, επανάληψη

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο Σύρου, 13-15 Μαΐου 2005.

Αποστολέας admin1 στις Monday, March 19 @ 11:53:44 EET (542 το έχουν διαβάσει)
(Διαβάστε περισσότερα ... | 2400 bytes more | Λογισμικά | Βαθμολογία (αποτέλεσμα αξιολόγησης) 0)Εκπαιδευτικό Υλικό

Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Microworlds ProΕΚΦΕ Κυκλάδων


Συνέδρια-ΣεμινάριαΕκπαιδευτικό Λογισμικό - Επιμόρφωση

 • Επιμόρφωση

 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση


  Δραστηριότητες Σχολείων


  Συνέδρια Σύρου
  - 4ο Συνέδριο για τις ΤΠΕ-Σύρος (4-6 Μαΐου 2007)

  Ανοιχτό Λογισμικό
  Χρήσιμες Συνδέσεις
  ¶ρθρα-Μελέτες
  Προγράμματα

  Εκδόσεις  Ρομποτική και MBL  LineageII
  Για πληροφορίες επισκευθείτε το Forum


  Ψηφοφορία
  Νομίζετε ότι το epyna θα μπορούσε να γίνει διεθνές;

  Δε νομίζω
  Ας προσπαθήσουμε και βλέπουμε
  Να γίνει, σίγουρα!  Αποτελέσματα
  Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

  Αριθμός Ψήφων 303

  Σύνδεση
  Παρωνύμιο

  Συνθηματικό

  Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξτε ένα. Ως εγγεγραμμένος έχετε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως διαχείριση θεμάτων, διαμόρφωση παρατηρήσεων και καταχώρηση παρατηρήσεων με τ'όνομα σας.


   
  Web site powered by PHP-Nuke

  All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
  You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.