Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
Άλλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


Μελέτες-Έρευνες: Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας. Των Στέφου Ε. κ.α.
Ημερομηνία καταχώρησης Friday, February 06 @ 13:04:31 EET από admin0

Άλγεβρα stefos Αρθρα "Στέφος Ευστάθιος,s_stefos@hotmail.com, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός
Καραγιάννης Ιωάννης, Μαθηματικός
Συντυχάκης Χαράλαμπος, Μαθηματικός

Καθηγητές Γυμνασίου Ιαλυσού, Ρόδος

Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη της σχέσης Μαθηματικών και Τεχνολογίας μέσω του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Με την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται ο καινοτόμος θεσμός της Ευέλικτης Ζώνης και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια ενδεικτική διαθεματική δραστηριότητα για την Α΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων με θέμα προς διερεύνηση «Φωτισμός αστικών υπαίθριων χώρων του Δήμου Ιαλυσού». Εκτός από τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία, θεματικούς άξονες ανάπτυξης αποτελούν τα πεδία της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Πληροφορικής και των Εικαστικών.

Πρόκειται για εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Βέροια, 7-8-9 Νοεμβρίου 2003


Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου.


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τεχνολογία είναι ένας τομέας της γνώσης που ασχολείται με την εφαρμοσμένη επιστήμη και την αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων. Υπό αυτή την έννοια η τεχνολογία αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη της θεωρητικής γνώσης. Η μαθηματική επιστήμη είναι η βάση στην οποία στηρίχθηκε η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη της εποχής μας. Η εφαρμογή των μαθηματικών στην πρόοδο της τεχνολογίας είναι τόσο μεγάλη ώστε μαθηματικά και τεχνολογία να θεωρούνται πια έννοιες αλληλένδετες. Από την άλλη πλευρά, η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων άνοιξε νέου δρόμους στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης (Εξαρχάκος, 1998: 16 – 17). Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να δείξει πως μαθηματικά και τεχνολογία συμπορεύονται όχι μόνο στο πεδίο των εφαρμοσμένων επιστημών αλλά και στην εκπαίδευση. Με το νέο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που καθιερώνεται με τα ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 1366, 1373, 1374, 1375, 1376 τ.Β΄ 18-10-2001, δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία στους μαθητές να ζήσουν το συγκερασμό μαθηματικών και τεχνολογίας μέσω της ολικής προσέγγισης της γνώσης που επιχειρείται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, η οποία αποσκοπεί στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη μεθοδολογία σχεδίων εργασίας (projects) με την εμπλοκή διαφόρων μαθημάτων (Θεοφιλίδης, 1997: 11 - 26).

2. Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Κατά την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο Γυμνάσιο διατίθενται δύο ώρες την εβδομάδα ανά τάξη. Οι δύο ώρες εντάσσονται μέσα στο 35ωρο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, είναι συγκεκριμένες και κοινές για όλες τις τάξεις (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001: 15 - 17). Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος, προτείνονται τρία εναλλακτικά σχήματα, από τα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου θα επιλέξει το προσφορότερο για τις δικές του ανάγκες. Το 1ο σχήμα αφορά σε ένα κυλιόμενο δίωρο ανά εβδομάδα. Το 2ο σχήμα καθορίζει ένα σταθερό εβδομαδιαίο δίωρο. Το 3ο σχήμα είναι η «εβδομάδα διαθεματικών δραστηριοτήτων», κατά την οποία ανά τετράμηνο θα διοργανώνονται µε τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών διαθεματικά προγράμματα που θα εκτυλίσσονται σε όλο το εύρος του ωραρίου.

3. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης ο εκπαιδευτικός δεν είναι δυνατόν να αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης. Διατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτόν. Αναλαμβάνει, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, τους ρόλους του εμψυχωτή, του συντονιστή, του καθοδηγητή - διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του είναι σύγχρονος, συμβουλευτικός και καθοδηγητικός (Χρυσαφίδης Κ., 1996: 79 – 81). Πρώτο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, φροντίζει να επιλέγονται αντικείμενα μελέτης που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Συμμετέχει σε όλες τις φάσεις ως έμπειρος σύμβουλος, υποδεικνύει πηγές, βοηθά την ομάδα να εντοπίσει τα προβλήματα και να οργανώσει την έρευνα. Συντονίζει διακριτικά την προσπάθεια, παρέχει πληροφορίες, ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας και εκφράζει την άποψή του. Η διακριτική παρακολούθηση της εργασίας από τον εκπαιδευτικό και η σωστή καθοδήγηση οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα ακόμα και τους αδύνατους και αδιάφορους μαθητές.

4. ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο σημείο αυτό προτείνεται μια ενδεικτική διαθεματική δραστηριότητα στη βάση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα προς διερεύνηση «Φωτισμός αστικών υπαίθριων χώρων του Δήμου Ιαλυσού».

4.1 Προσδιορισμός της θεματικής περιοχής
Ο ηλεκτροφωτισμός έχει καταστεί κυρίαρχος παράγοντας των έργων αστικού περιβάλλοντος, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην υγεία, στην ασφάλεια και γενικότερα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο δημόσιος φωτισμός βελτιώνει την ποιότητα της ζωής στην πόλη, προστατεύει τον πολίτη εξασφαλίζοντάς του άνετη κυκλοφορία, αναδεικνύει τους χώρους της πολιτιστικής του κληρονομιάς, τα ιστορικά μνημεία, τις κεντρικές αρτηρίες, τα σημαντικά δημόσια κτίρια καθώς και όλους τους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους. Ιδιαίτερα το βράδυ, η εμφάνιση της πόλης εξαρτάται αποκλειστικά από τον ηλεκτροφωτισμό της, ο οποίος αναδεικνύει το χαρακτήρα της, τονίζει τα ιδιαίτερα στοιχεία της και ενισχύει σημαντικά την οικονομία της. Η Ελλάδα, μια χώρα με ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά, οφείλει να δίνει μεγάλη σημασία στο σωστό δημόσιο φωτισμό και να εστιάζει την προσοχή της στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των κτιρίων που πιστοποιούν την πολιτιστική της κληρονομιά. Ο φωτισμός, όταν είναι καλά σχεδιασμένος, μπορεί να αναζωογονήσει ολόκληρες περιοχές. Ο Δήμος Ιαλυσού είναι μια περιοχή της Ρόδου με πλούσια πολιτιστική και ιστορική παράδοση. Η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί βασικότατο οικονομικό παράγοντα της τοπικής οικονομίας. Ο Δήμος περιλαμβάνει πλήθος χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικά μνημεία, κεντρικές αρτηρίες, δημόσια κτίρια και πλατείες. Μέσα από τη μελέτη του φωτισμού αυτών των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων οι μαθητές θα εμπλακούν σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και θα γνωρίσουν πλήθος στοιχείων που έχουν σχέση με την πραγματική ζωή.

4.2. Γενικοί σκοποί
Οι μαθητές πρέπει:
Να καλλιεργήσουν πνεύμα κριτικής σκέψης, συνεργασίας και υπευθυνότητας.
Να κατανοήσουν τη άμεση σχέση των μαθηματικών και της τεχνολογίας και την αλληλεξάρτηση των δύο αυτών πεδίων της γνώσης στην αναπτυξιακή τους πορεία και εξέλιξη.
Να γνωρίσουν την πολιτιστική παράδοση του τόπου τους, τα βασικά στοιχεία της τουριστικής οικονομίας, τον τρόπο λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τις μεθόδους κατασκευής και συντήρησης έργων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
Να ενημερωθούν γύρω από το φαινόμενο της φωτορύπανσης.
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των κοινόχρηστων δημόσιων υπαίθριων χώρων και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.
Να αποκτήσουν «καταναλωτική» αντίληψη σε θέματα επιλογής ποιοτικών προϊόντων σχετικά με το δημόσιο ηλεκτροφωτισμό.
Να μελετήσουν τις εργασίες ανάδειξης των δημόσιων κτηρίων.
Να οργανώσουν αρχεία και να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες διαδικασίες της επιστημονικής έρευνας (βιβλιοθήκες, internet, περιοδικά, δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις με ειδικούς, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, μουσεία κ.α.).
Να συσχετίσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους με τις διαδικασίες που μελετώνται στο project.
Να συγκρίνουν την τοπική οικονομία της Ρόδου με τις τοπικές οικονομίες άλλων περιοχών ή χωρών και να διαπιστώσουν τους λόγους που προκαλούν τις διαφορές.

4.3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Project. Παράλληλα οι μαθητές θα κάνουν παρουσιάσεις των κατασκευών και των μελετών τους στην τάξη υπό μορφή σεμιναρίου.

4.4. Ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο
4.4.1 Σχεδιασμός του project
Το project είναι μια ολοκληρωμένη διαθεματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων δράσεων. Η μελέτη του φωτισμού υπαίθριων αστικών χώρων είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική για τους μαθητές και έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να συνδυαστεί με τα περισσότερα μαθήματα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου και να εφαρμοστεί με ευκολία σε διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα μαθητών. Οι μαθητές της ομάδας, που θα αναλάβει την εκπόνηση της εργασίας, θα κάνουν έρευνα για τη σχετική βιβλιογραφία σε Βιβλιοθήκες, θα χρησιμοποιήσουν Η/Υ, πολυμέσα, internet, θα μελετήσουν το δημοτικό φωτισμό των υπαίθριων χώρων της γειτονιάς τους, θα σχεδιάσουν υπό κλίμακα και θα κατασκευάσουν μια μακέτα ενός υπαίθριου αστικού χώρου με τα απαραίτητα φωτιστικά σώματα αποκτώντας έτσι εμπειρίες πρωτόγνωρες για τα δεδομένα του παραδοσιακού σχολείου. Θα χρησιμοποιήσουν τα Μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου για την αποτύπωση και τη σχεδίαση υπαίθριων αστικών χώρων με τα απαραίτητα φωτιστικά για την ανάδειξη των χώρων αυτών κατά τις νυχτερινές ώρες (Neufert, 1992: 4- 6).
Τα απαιτούμενα εργαλεία και υλικά για την αποπεράτωση του έργου είναι: ηλεκτρονικός, έγχρωμος εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης Α4 και Α3, χαρτί σχεδίασης, μαρκαδόροι, μολύβια, γόμες, ξύστρες, μέτρα, χάρακες, κλίμακες, μακετόχαρτο, κόλλες, χρώματα, τέμπερες, χρωματιστά χαρτόνια, ψαλίδι, μαχαίρι, χαρτοκόπτης, μια ξύλινη βάση διαστάσεων περίπου 100x100 εκ. και εργαλεία τεχνίτη. Τα σημεία που θα μπορούσαν να διερευνηθούν για την άρτια ολοκλήρωση του project, μέσα από την προτεινόμενη διαθεματική προσέγγιση, είναι:
Ιστορία του δημόσιου ηλεκτροφωτισμού στο νησί της Ρόδου και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο (Ματσαγγούρας, 2003: 365 – 400)
Δημόσιος ηλεκτροφωτισμός και ασφάλεια των πολιτών
Οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο Ιαλυσού
Οι πλατείες, τα πάρκα και οι κεντρικές αρτηρίες του Δήμου Ιαλυσού
Υλικά σχετικά με το δημόσιο ηλεκτροφωτισμό
Τεχνικές προδιαγραφές και διασφάλιση ποιότητας
Τα φαινόμενα της φωτορύπανσης και της θάμβωσης
Ο ρόλος της τουριστικής ανάπτυξης στην τοπική οικονομία
Ανάδειξη δημοσίων κτηρίων, χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και αστικών υπαίθριων χώρων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

4.4.2 Διαθεματικές προσεγγίσεις
Θεματικούς άξονες ανάπτυξης της διαθεματικής δραστηριότητας ««Φωτισμός αστικών υπαίθριων χώρων του Δήμου Ιαλυσού» αποτελούν τα πεδία των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Εικαστικών.
·Από την οπτική της Τεχνολογίας
Οι μαθητές αξιοποιούν μια ποικιλία τεχνολογικών επιτευγμάτων και πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανόμενου του internet, ταξινομούν πληροφορίες σχετικά με το δημόσιο ηλεκτροφωτισμό υπαίθριων αστικών χώρων και τις χρησιμοποιούν στην πράξη. Έτσι, αποκτούν ικανότητες για «γενικεύσεις», να χρησιμοποιούν δηλαδή τις ίδιες διαδικασίες και πρακτικές για οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Συνεργάζονται, επιλέγουν και χρησιμοποιούν εργαλεία και υλικά, αντιλαμβάνονται το σκοπό και τη χρησιμότητα της έρευνας και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία (ΟΕΔΒ, 2001: 28 29).

·Από την οπτική των Μαθηματικών
Οι μαθητές προσθέτουν, αφαιρούν, πολλαπλασιάζουν και διαιρούν φυσικούς, δεκαδικούς και ρητούς αριθμούς, επιλύουν προβλήματα, κατανοούν και χρησιμοποιούν στην πράξη κλάσματα, ανάλογα ποσά και κλίμακες για αποτύπωση και σχεδίαση αστικών υπαίθριων χώρων, χρησιμοποιούν βασικές γεωμετρικές έννοιες όπως σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, γραμμή, ίσα σχήματα, μέτρηση και σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων, απόσταση σημείων, μέσο ευθύγραμμου τμήματος, απόσταση σημείου από ευθεία, απόσταση παραλλήλων, κύκλος και στοιχεία κύκλου, τρίγωνα και παραλληλόγραμμα.

·Από την οπτική της Ιστορίας
Οι μαθητές μελετούν την ιστορία και την πολιτιστική παράδοση του τόπου τους, ερευνούν, σχεδιάζουν και αποτυπώνουν τμήματα των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής τους και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται τα ιστορικά μνημεία τις νυχτερινές ώρες, συλλέγουν στοιχεία για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής κατά τους αρχαίους, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, μαθαίνουν για τους υπαίθριους αστικούς χώρους που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι αυτοί και συγκρίνουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν για τη χρήση και διαμόρφωση των χώρων αυτών με τη σημερινή σχεδίαση και χρήση των σύγχρονων υπαίθριων χώρων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001: 11- 98 & Sebba, 2000: 159 – 162).

·Από την οπτική της Γλώσσας
Οι μαθητές μελετούν λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με την περιοχή τους, εκτιμούν το ρόλο και την ευθύνη του ανθρώπου για τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, επισκέπτονται και μελετούν τα πολιτιστικά μνημεία του τόπου τους, ευαισθητοποιούνται σε βασικά ζητήματα της κοινωνικής ζωής, κατανοούν το χαρακτήρα της πολιτισμικής τους ταυτότητας, γνωρίζουν τον τόπο τους, συγγράφουν εργασίες, επικοινωνούν μεταξύ τους, με την ευρύτερη κοινότητα, με επαγγελματίες τεχνικούς και επιστήμονες και μαθαίνουν νέα ορολογία γύρω από το αντικείμενο του φωτισμού αστικών υπαίθριων χώρων (Ματσαγγούρας, 2000: 59 – 60 & Κατσανέβας, 1998: 53 - 55).

·Από την οπτική των Εικαστικών
Οι μαθητές χρησιμοποιούν μολύβια, χρώματα, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, τέμπερες, γεωμετρικά όργανα, ζωγραφίζουν και σχεδιάζουν, μαθαίνουν και εφευρίσκουν νέες τεχνικές, μορφοποιούν τις ιδέες τους σε έργα, διακρίνουν στη φύση ορισμένα μεγέθη και τα αποδίδουν στοιχειωδώς σε έργα τους, έχουν δική τους έμπνευση και επιλέγουν δικά τους θέματα, συνεργάζονται σε ομαδικά έργα ή εργασίες, κάνουν εκθέσεις και παρουσιάζουν τα έργα τους σχετικά με το φωτισμό αστικών υπαίθριων χώρων.

·Από την οπτική της Πληροφορικής
Οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα, ανοίγουν και κλείνουν διάφορες εφαρμογές, συγγράφουν και επεξεργάζονται κείμενα, αποθηκεύουν τις εργασίες τους, εκτυπώνουν, χρησιμοποιούν το internet για συλλογή πληροφοριών, στέλνουν και δέχονται email, αξιολογούν τα προγράμματα και το υλικό που χρησιμοποιούν, ζωγραφίζουν και σχεδιάζουν πάρκα, πλατείες και δρόμους υποδεικνύοντας τον ορθό, κατά τη γνώμη τους, τρόπο φωτισμού τους τις ώρες της νύχτας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η ενδεικτική διαθεματική δραστηριότητα «Φωτισμός αστικών υπαίθριων χώρων του Δήμου Ιαλυσού», με σκοπό την εφαρμογή στην πράξη των αρχών που διέπουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας της Α΄ Γυμνασίου. Για τη δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθούν ώρες των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Εικαστικών. Ο καθηγητής που καλείται να υλοποιήσει τη διαθεματική αυτή προσέγγιση υπερβαίνει τον παραδοσιακό του ρόλο και αναλαμβάνει τους ρόλους του εμψυχωτή, του συντονιστή και του καθοδηγητή. Ο προτεινόμενος συνολικός χρόνος που πρέπει να διατεθεί για την άρτια ολοκλήρωση του προγράμματος υπολογίζεται γύρω στους 6 μήνες. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύουμε ότι το σχήμα της «εβδομάδας διαθεματικών δραστηριοτήτων» δεν εξυπηρετεί τους στόχους μιας σύνθετης διαθεματικής δραστηριότητας, όπως είναι και η προτεινόμενη, γιατί δεν εξασφαλίζεται το απαραίτητο «εύρος» και «βάθος» χρόνου για την άρτια αποπεράτωση της εργασίας. Γι’ αυτό προτείνεται η εφαρμογή της στην Ευέλικτη Ζώνη με χρήση ενός δίωρου ανά εβδομάδα προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί και οι στόχοι που τέθηκαν και αναλύθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας.


6. ΠΗΓΕΣ
6.1 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)
·1366/18-10-2001
·1373/18-10-2001
·1374/18-10-2001
·1375/18-10-2001
·1376/18-10-2001

7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·Neufert, (1992), Οικοδομική και αρχιτεκτονική σύνθεση, έκδ. 33η, Αθήνα, Μ. Γκιούρδας
·Sebba J., (2000), Ιστορία για όλους, Αθήνα, Μεταίχμιο
·Θεοφιλίδης Χ., (1997), Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, έκδ. 2η, Αθήνα, Γρηγόρης
·Κατσανέβας Θ., (1998), Επαγγέλματα του μέλλοντος, Αθήνα, Παπαζήσης
·Ματσαγγούρας Η., (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, έκδ. 2η , Αθήνα, Γρηγόρης
·Ματσαγγούρας Η., (2003), Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Αθήνα, Γρηγόρης
·ΟΕΔΒ, (2001), Τεχνολογία, Βιβλίο του καθηγητή Α’ και Β’ Γυμνασίου, Αθήνα
·Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001), Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας, Αθήνα, ΟΕΔΒ
·Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2001), Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων, Βιβλίο για τον καθηγητή, Αθήνα
·Χρυσαφίδης Κ., (1996), Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία, Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα, Gutenberg


"

 
Σύνδεση
Παρωνύμιο

Συνθηματικό

Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξτε ένα. Ως εγγεγραμμένος έχετε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως διαχείριση θεμάτων, διαμόρφωση παρατηρήσεων και καταχώρηση παρατηρήσεων με τ'όνομα σας.

Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Άλγεβρα
· Νέα admin0


Πιο δημοφιλής είδηση για Άλγεβρα:
Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας. Των Στέφου Ε. κ.α.


Article Rating
Average Score: 4.25
Αριθμός Ψήφων: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας 
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.