Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
Άλλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


Μελέτες-Έρευνες: Ο ρόλος της διαθεματικότητας και της τεχνολογίας στους δίγλωσσους μαθητές.
Ημερομηνία καταχώρησης Tuesday, October 25 @ 11:12:40 EEST από admin0

Αξιοποίηση των ΤΠΕ stefos Αρθρα "Στέφος Ευστάθιος, Καραγιάννης Ιωάννης, Τσομαρέλη Τριανταφυλιά
Καθηγητές Γυμνασίου Ιαλυσού
email: e_stefos@yahoo.gr

Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο ΙΑ΄ Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Παιδαγωγικής Εταιρείας στη Ρόδο (21-23/10/05).


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εργασία αυτή θα αναπτύξουμε τον ρόλο της διαθεματικής διδακτικής προσέγγισης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, στους δίγλωσσους μαθητές του Γυμνασίου.
Στην παρούσα εργασία αναδεικνύεται ο καινοτόμος θεσμός της ευέλικτης ζώνης και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των δίγλωσσων μαθητών. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και οι δυνατότητές της στους δίγλωσσους μαθητές. Τέλος, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία που αφορούν τους δίγλωσσους μαθητές του Γυμνασίου Ιαλυσού Ρόδου, καθώς και μια Μαθηματική εφαρμογή στους μαθητές αυτούς.

1. Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στο Γυμνάσιο διατίθενται δύο ώρες την εβδομάδα ανά τάξη. Οι δύο ώρες εντάσσονται μέσα στο 35ωρο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, είναι συγκεκριμένες και κοινές για όλες τις τάξεις (Αλαχιώτης, 2001: 15-17). Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος, προτείνονται τρία εναλλακτικά σχήματα, από τα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου θα επιλέξει το καταλληλότερο για τις δικές του ανάγκες. Το 1ο σχήμα αφορά ένα κυλιόμενο δίωρο ανά εβδομάδα. Το 2ο σχήμα καθορίζει ένα σταθερό εβδομαδιαίο δίωρο. Το 3ο σχήμα είναι η «εβδομάδα διαθεματικών δραστηριοτήτων», κατά την οποία ανά τετράμηνο θα διοργανώνονται, µε τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, διαθεματικά προγράμματα που θα εκτυλίσσονται σε όλο το εύρος του ωραρίου.


2. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Το συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας στις 4-6-1984 για την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών κατέληξε, μεταξύ άλλων, και στο συμπέρασμα ότι: Η εκπαιδευτική επιτυχία και η κοινωνική ολοκλήρωση αυτών των παιδιών δεν έχει επιτευχθεί σε όλες τις περιπτώσεις, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και την αναντίρρητη πρόοδο που έχει σημειωθεί, ιδιαίτερα στην αναλογία των ξένων παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άνω. Εξάλλου η μικρότερη ηλικία διακοπής της σχολικής φοίτησης είναι συχνά χαμηλότερη από αυτή των ντόπιων παιδιών, τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στη χώρα καταγωγής σε περιπτώσεις που οι δίγλωσσοι μαθητές επιστρέφουν σ’ αυτήν.
Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης ο εκπαιδευτικός δεν είναι δυνατόν να αποτελεί τη μοναδική πηγή πληροφόρησης. Διατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σ’ αυτόν. Αναλαμβάνει, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, τους ρόλους του εμψυχωτή, του συντονιστή, του καθοδηγητή - διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του είναι σύγχρονος, συμβουλευτικός και καθοδηγητικός (Χρυσαφίδης, 1996: 79 – 81). Πρώτο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, φροντίζει να επιλέγονται αντικείμενα μελέτης που καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Ιδιαίτερα όσο αφορά την εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών, η επιλογή των θεματικών περιοχών θα τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα της χώρας προέλευσής τους (Σκούρτου, 2002: 19-20).Αυτό μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους και σε διάφορες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, σε δίγλωσσες τάξεις ή σε κανονικές τάξεις με διαφοροποιημένο και πολιτισμικά εμπλουτισμένο πρόγραμμα (Κογκούλης, 2000: 153–163).Όμως αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, όποιες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης εφαρμοστούν, οφείλουν να είναι ανοιχτές για τους Έλληνες μαθητές.
Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει σε όλες τις φάσεις ως έμπειρος σύμβουλος, υποδεικνύει πηγές, βοηθά την ομάδα να εντοπίσει τα προβλήματα και να οργανώσει την έρευνα. Επίσης συντονίζει διακριτικά την προσπάθεια, παρέχει πληροφορίες, ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας και εκφράζει την άποψή του. Η διακριτική παρακολούθηση της εργασίας από τον εκπαιδευτικό και η σωστή καθοδήγηση οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα ακόμα και τους αδύνατους και αδιάφορους μαθητές. Είναι επίσης σημαντικό, στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, ο εκπαιδευτικός να προωθεί τις ομαδικές εργασίες με μεικτή σύνθεση μαθητών των ομάδων εργασίας, δηλαδή δίγλωσσων και ελληνόγλωσσων μαθητών.

3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
Η εισαγωγή της Ευέλικτης Ζώνης αποσκοπεί στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη μεθοδολογία σχεδίων εργασίας με την εμπλοκή διαφόρων μαθημάτων (Θεοφιλίδης, 1997: 11-26). Τα σχέδια εργασίας είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στις σχολικές τάξεις με την εμπλοκή ενός ή δύο αποκλειστικά μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, ατομικά ή ομαδικά στην εκτέλεσή τους από τους μαθητές (Helm & Katz, 2002: 28–32). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας, όπως η διαθεματική, η ομαδοσυνεργατική και η μέθοδος σχεδίων εργασίας, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών.
Κατά την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης διατίθενται δύο ώρες την εβδομάδα ανά τάξη. Οι δύο ώρες εντάσσονται μέσα στο 35ωρο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου, είναι συγκεκριμένες και κοινές για όλες τις τάξεις. Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος, προτείνονται τρία εναλλακτικά σχήματα, από τα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου θα μπορούσε να επιλέξει το καταλληλότερο για τις δικές του ανάγκες (ΦΕΚ 1376, τ. Β΄18-10-2001). Το πρώτο σχήμα αφορά ένα κυλιόμενο δίωρο ανά εβδομάδα. Το δεύτερο σχήμα καθορίζει ένα σταθερό εβδομαδιαίο δίωρο. Μακροπρόθεσμα και αφού αποκτηθεί η σχετική εμπειρία από τη δίωρη εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης, μπορεί να καθιερωθεί η ανά τετράμηνο «εβδομάδα διαθεματικών δραστηριοτήτων» (τρίτο σχήμα: εβδομάδα Ευέλικτης Ζώνης), κατά την οποία θα οργανώνονται µε τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών διαθεματικά προγράμματα που θα εκτυλίσσονται σε όλο το εύρος του ωραρίου (Χιονίδου, 2001: 315-334).

4. OΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και των πολυμέσων στη θεμελιώδη διαδικασία της διδασκαλίας δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων για τη σωστή εφαρμογή τους. Το ερώτημα δεν είναι εάν οι υπολογιστές και τα πολυμέσα πρέπει να επιτραπούν στις τάξεις, αλλά πώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η κοινωνία είναι απολύτως συνδεδεμένη με το πεδίο της τεχνολογίας και υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις διαθέσιμες απ' ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιστορική περίοδο (Ηλιάδης & Βούτσινος, 2001: 56-58)
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρουσα είναι η χρήση αυτών των εφαρμογών στους δίγλωσσους μαθητές. Οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και τη χρήση της στην εκπαίδευση υπόσχονται μια καλύτερη, γρηγορότερη και πιο ισότιμη πρόσβαση στη γνώση από τους δίγλωσσους μαθητές (Δαμανάκης, 2000: 23-24).
Πιο κάτω παρατίθενται ορισμένες σύγχρονες και εύκολα προσβάσιμες τεχνολογικές εφαρμογές για δίγλωσσους μαθητές.

Αναγνώριση φωνής:
Η αναγνώριση φωνής είναι μια σύγχρονη μορφή τεχνολογίας που εφαρμόζεται κυρίως στον κόσμο των επιχειρήσεων και των προηγμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (IBM VoiceType, Dragon Systems, PIMs - Personal Information Managers, PDAs -Personal Digital Assistants κ.ά.).
Τα μηχανήματα αναγνώρισης φωνής μετατρέπουν τη φωνή σε κείμενο και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τους δίγλωσσους μαθητές, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από έναν καλό ηλεκτρονικό μεταφραστή κειμένου. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι το μεγάλο κόστος της εφαρμογής για χρήση στο σπίτι ενώ υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των μηχανημάτων από το σχολείο.

Μετατροπή κειμένου σε ήχο:
Ακολουθώντας τον αντίστροφο δρόμο από την αναγνώριση φωνής μπορούμε να μετατρέψουμε το κείμενο σε ήχο με τη χρήση σύγχρονου software, το οποίο μπορεί και να βρεθεί δωρεάν στο internet.
Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω ιστοσελίδα:
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/demos/tts/tts_example.html

Αυτόματη μετάφραση:
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αυτόματων μεταφραστών και λεξικών, δωρεάν ή επί πληρωμή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά τους δίγλωσσους μαθητές. Οι μεταφραστές αυτοί, παρά τη μεγάλη βοήθεια που προσφέρουν στους δίγλωσσους μαθητές, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον έμπειρο άνθρωπο-μεταφραστή. Αποτελούν, όμως, πολύ χρήσιμα εργαλεία στην διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η ιστοσελίδα http://www.freetranslation.com, το λογισμικό Systran και το λεξικό Magenta.

Scanners:
Οι scanners εδώ και αρκετό καιρό έχουν τροφοδοτηθεί με σύγχρονο λογισμικό που προσφέρει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί και να διαβαστεί κείμενο σε πολλές γλώσσες.
Η εφαρμογή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), ενισχυμένη με ένα διπλής κατεύθυνσης μεταφραστικό λογισμικό, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στη δίγλωσση εκπαίδευση, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες:
Υπάρχει σημαντικός αριθμός ιστοσελίδων πολύ χρήσιμων στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης των δίγλωσσων μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω:

http://www.iecc.org/
Διαπολιτισμικές συνδέσεις τάξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (IECC: Intercultural E-mail Classroom Connections): Οι διαπολιτισμικές συνδέσεις τάξεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ουσιαστικά κατάλογοι ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mails) που παρέχονται από το IECC ως ελεύθερη υπηρεσία για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους να συνδεθούν με συναδέλφους τους και παιδιά από άλλες χώρες αντίστοιχα (pen pals). Ξεχωρίζουν οι παρακάτω υπηρεσίες:
IECC-K12: Για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιδιώκουν συνεργασία με άλλα σχολεία.
IECC-HE: Για εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιδιώκουν συνεργασία με άλλα ιδρύματα.
IECC-Intergen: Για εκπαιδευτικούς και ενήλικους μεγαλύτερους των 50 ετών που επιδιώκουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών γενιών.
IECC-Discussion Forums: Γενική συζήτηση για θέματα που αφορούν τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διαπολιτισμικές συνδέσεις τάξεων.
IECC-Surveys: Για μαθητές και εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και απόψεις από ένα παγκόσμιο ακροατήριο.http://www.diversityreviews.org/
Το Diversity Reviews (Θέματα Ποικιλομορφίας) είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που συγκεντρώνει τις γνώσεις μελετητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα συμπεράσματα της έρευνας στην πολύγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση προκειμένου να υποστηριχθούν οι δίγλωσσοι μαθητές. Το Diversity Reviews έχει ιδρυθεί για να προωθήσει τόσο τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μειονοτικούς μαθητές όσο και την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα σε όλους τους μαθητές.
Η ιστοσελίδα προωθεί τη διαπολιτισμικότητα μέσω ταινιών και διακεκριμένων λογοτεχνικών έργων.

http://www.ncbe.gwu.edu/classroom/bilschool.htm
Υπάρχουν πάνω από 4.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο με δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα σχολεία εγγράφουν στην ιστοσελίδα τους τον αριθμό των πολιτιστικά και γλωσσολογικά διαφορετικών μαθητών. Το NCBE παρέχει τις συνδέσεις με τους σχολικούς ιστοχώρους για να ανταλλαγούν οι πληροφορίες, οι ιδέες και οι γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση των πολιτιστικά και γλωσσολογικά διαφορετικών μαθητών, επιδεικνύοντας συχνά τις εργασίες αυτών των παιδιών.

http://www.iteachilearn.com/cummins/elective.html
Ε-Lective Language Learning: Design of a Computer Assisted Text- Based ESL/EFL Learning System by Jim Cummins:
[Ηλεκτρονική Εκμάθηση Γλωσσών: Σχεδιασμός ενός κειμένου υποβοηθούμενου από Η/Υ – Βασισμένος στο σύστημα εκμάθησης ESL/ EFL (English as a second language / English as a Foreign Language) του Jim Cummins].
Το "e-Lective Language Learning" σύστημα, που περιγράφεται σ’ αυτή την ιστοσελίδα προτείνει τη χρήση του κείμενου της γλώσσας «στόχου» ως εισαγωγή για την εκμάθηση γλωσσών με την ενσωμάτωση μιας ποικιλίας στρατηγικών που βρίσκονται σε ένα CD-ROM με πολυμέσα. Οποιοδήποτε κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα και να χρησιμοποιηθεί ως αυθεντική εισαγωγή για την εκμάθηση της γλώσσας «στόχου». Τα ενσωματωμένα λογισμικά επιτρέπουν στους αρχάριους μαθητές να κατανοήσουν το κείμενο που αλλιώς θα ήταν απρόσιτο.

5. ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ
Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου Ιαλυσού είναι 276 (149 αγόρια και 127 κορίτσια).
Οι γλώσσες - πέραν της ελληνικής – που μιλιούνται από τους δίγλωσσους μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ιαλυσού είναι:

Γλώσσες Ποσοστό
1 Αγγλικά 6,88%
2 Αλβανικά 6,88%
3 Αραβικά 0,72%
4 Βελγικά 1,09%
5 Βιετναμέζικα 1,09%
6 Βουλγαρικά 1,09%
7 Βραζιλιάνικα 0,36%
8 Γαλλικά 1,09%
9 Γερμανικά 1,81%
10 Δανέζικα 1,09%
11 Κινέζικα 0,36%
12 Μολδαβικά 1,09%
13 Ολλανδικά 2,17%
14 Ουκρανικά 0,72%
15 Ρουμάνικα 0,36%
16 Ρωσικά 0,36%
17 Σουηδικά 1,09%
18 Τουρκικά 5,07%
19 Φιλανδικά 0,72%
20 Φιλιππινέζικα 0,72%


Σύνολο Δίγλωσσων: 96 μαθητές
Ποσοστό Δίγλωσσων: 34,78%
Μη Δίγλωσσοι: 180 μαθητές
Ποσοστό μη Δίγλωσσων: 65,22%


6. ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στην εργασία παρουσιάζεται μία εφαρμογή του διαδικτύου και του δωρεάν λογισμικού (freeware) στο χώρο των Μαθηματικών, στα πλαίσια μιας διαθεματικής προσέγγισης Μαθηματικών – Τεχνολογίας – Αγγλικής γλώσσας. Το Graph είναι ένα freeware πρόγραμμα για τη σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων των μαθηματικών συναρτήσεων και χρησιμοποιεί εξ’ ολοκλήρου την αγγλική γλώσσα. Σ΄ αυτό το πλαίσιο διεξήχθη έρευνα κατά το σχολικό έτος 2003 – 2004 στο Γυμνάσιο Ιαλυσού. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, 2004 – 2005, διεξάγεται διαθεματική συνθετική εργασία, στο ίδιο σχολείο, με τη συμμετοχή δίγλωσσων μαθητών, με σκοπό την καταγραφή λογισμικών που αφορούν τα Μαθηματικά. Μετά το πέρας της καταγραφής των λογισμικών που θα εντοπισθούν στο διαδίκτυο, σχεδιάζεται νέα έρευνα, για το επόμενο σχολικό έτος 2005 – 2006, η οποία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της χρήσης των προαναφερθέντων λογισμικών.

Τα πεδία στα οποία εργάζονται οι δίγλωσσοι μαθητές που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της εργασίας είναι τα εξής:

· Τίτλος προγράμματος
· Γλώσσα
· Ιστοσελίδα
· Τύπος
· Περιεχόμενο
· Ηλικία χρήστη
· Περιγραφή

Οι μαθητές, αφού συγκεντρώσουν το υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε γλώσσα, θα το κωδικοποιήσουν, θα το μεταφράσουν, θα το παρουσιάσουν και θα το διανείμουν προς χρήση στο σύνολο των μαθητών του σχολείου με τη μορφή πίνακα. Μ΄ αυτό τον τρόπο θα μπορεί ο κάθε μαθητής του σχολείου να «μπει» στο internet και να «κατεβάσει» (download) το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.


ΠΗΓΕΣ:

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.)
· 1376/18-10-2001.

Βιβλιογραφία:
· Αλαχιώτης, Σταμάτης (2001). Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων, Βιβλίο για τον καθηγητή. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
· Δαμανάκης, Μιχάλης (2000). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Gutenberg.
· Ηλιάδης, Νικόλαος. & Βούτσινος, Γεώργιος.(2001). Τεχνολογία για τους μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
· Θεοφιλίδης, Χρήστος (19972). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, Αθήνα: Γρηγόρης.
· Κογκούλης, Ιωάννης (2000). Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
· Σκούρτου, Ελένη (2002). Δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό σχολείο, Επιστήμες της Αγωγής. 12(1) , 11 – 20.
· Χιονίδου–Μοσκοφόγλου, Μαρία (2001). «Μαθηματικά, Πλάτωνας, Πληροφορική, Αισθητική και Κυκλοφοριακή Αγωγή: ένα ενδεικτικό σχέδιο εργασίας Μαθηματικών στην Ευέλικτη Ζώνη του Δημοτικού και στη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου» στο Τσολακίδης Κ., (επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Τεχνικές, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών, Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σελ. 315–334.
· Χρυσαφίδης, Κώστας (1996). Βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία, Η εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
· Helm, Judy Harris & Katz, Lilian (2002). Μέθοδος Project και Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
"

 
Σύνδεση
Παρωνύμιο

Συνθηματικό

Δεν έχετε ακόμα Λογαριασμό; Μπορείτε να ανοίξτε ένα. Ως εγγεγραμμένος έχετε κάποιες επιπλέον δυνατότητες όπως διαχείριση θεμάτων, διαμόρφωση παρατηρήσεων και καταχώρηση παρατηρήσεων με τ'όνομα σας.

Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Αξιοποίηση των ΤΠΕ
· Νέα admin0


Πιο δημοφιλής είδηση για Αξιοποίηση των ΤΠΕ:
Επαναληπτικά Μαθήματα στα Μαθηματικά της Α' Γυμνασίου με ΤΠΕ. Του Σταμέλου Γ.


Article Rating
Average Score: 4.42
Αριθμός Ψήφων: 7


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας 
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.