Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
Άλλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης από Απόσταση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης από Απόσταση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Επιμέλεια: Βασιλάκης Κώστας & Καλογιαννάκης Μιχάλης
Οκτώβριος 2006, Αθήνα: ΤΕΙ Κρήτης, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών, σελίδες 290Η εκπαίδευση από απόσταση - μακρινό όραμα πριν μερικές δεκαετίες για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα - αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα για την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Η δημιουργία αλλά και παρακολούθηση μαθημάτων από απόσταση τείνει να γίνει στις μέρες μια αναγκαιότητα για τη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Η δημιουργία αλλά και η παρακολούθηση μαθημάτων από απόσταση αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα το οποίο συχνά δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Τη μεγαλύτερη ίσως δυσκολία για αυτό το εγχείρημα ενισχύει ο διάχυτος προβληματισμός που υπάρχει για τον τρόπο δημιουργίας τέτοιων μαθημάτων, αλλά και για την αποδοχή που θα τύχουν, καθώς και για τη διευκόλυνση που τελικά θα προσφέρουν στο ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο.

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αναπτυξιακού έργου «Αξιοποίηση υποδομών για την λειτουργία προηγμένων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Στις σελίδες του συλλογικού αυτού τόμου, ο οποίος απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ασχοληθούν συστηματικά με την εκπαίδευση από απόσταση, ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει τρόπους για τη δημιουργία εξ αποστάσεως μαθημάτων. Επιπρόσθετα, αναλύονται περιπτώσεις αποδοχής των μαθημάτων αυτών από διδάσκοντες και διδασκόμενους σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το υλικό αυτής της έκδοσης βασίζεται στην ενασχόλησή των συγγραφέων με το έργο, στην εμπειρία τους από τις υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν και στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε με την αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων που επιδιώχθηκαν. Η έκδοση αυτή χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη:

Στο Πρώτο μέρος, που αποτελεί και το γενικό μέρος του συλλογικού αυτού τόμου, υπάρχει μια συλλογή επιλεγμένων μελετών για την εκπαίδευση από απόσταση γενικά και για την εκπαίδευση από απόσταση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στο Δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης για το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.

Το Τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα Παραρτήματα με τα γενικά στοιχεία για την τηλεκπαίδευση στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου.

Η μετάβαση από την αυστηρά παραδοσιακή εκπαίδευση σε μια υβριδικού τύπου ή μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα εύκολη διαδικασία. Συχνά, χρειάζονται τεχνικές διαφορετικού τύπου από εκείνες που χρησιμοποιούνται στην «πρόσωπο με πρόσωπο» παραδοσιακή διδασκαλία. Σίγουρα, ο δρόμος είναι δύσκολος. Ο παρών συλλογικός τόμος φιλοδοξεί να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στο έργο όλων εκείνων που είναι συνοδοιπόροι στο μακρύ δρόμο της εκπαίδευσης, τους διδασκόμενους και τους διδάσκοντες.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πρόλογος της Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα των Επιμελητών της έκδοσης

1. Η Παιδαγωγική Έρευνα για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και η Επίδραση των Νέων Τεχνολογιών
 Χ. Αθανασάκη-Μιχαηλίδου

2. Η Εκπαίδευση από απόσταση στο ΕΚΠΑ με χρήση μεθοδολογίας e-learning
 Κ. Μπουρλετίδης, Γ. Γκιόσος, Η. Μαγκλογιάννης

3. Tο παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης για τη διδασκαλία Πανεπιστημιακών μαθημάτων από απόσταση
 Χ. Μουζάκης

4. Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση - Από την Θεωρία στην Πράξη: Περιβάλλον εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Διασποράς
 Π. Αναστασιάδης

5. Εκπαίδευση και Mάθηση από απόσταση. Μια θεωρητική προσέγγιση
 Μ. Καλογιαννάκης

6. Δια βίου εκπαίδευση, μια μελέτη πάνω στις τεχνολογικές απαιτήσεις που δημιουργεί και στις λύσεις που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία
 Α. Μαλάμος, Γ. Μαμάκης, Ι. Καλιακάτσος

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Η τηλεκπαίδευση στο ΤΕΙ Κρήτης

1. Υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης  
 Κ. Βασιλάκης    
 
2. Εγχειρίδιο καθηγητή eclass
 Μ. Ψαρρός

3. Παροχή Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε κατανεμημένο ακαδημαϊκό περιβάλλον:  
Μία τεχνική προσέγγιση μέσα από την εμπειρία του ΤΕΙ Κρήτης
  Γ. Λιοδάκης, Μ. Αντωνιδάκης

4. Εκπαίδευση από απόσταση - παραδοσιακή εκπαίδευση. Μια πρώτη υβριδική προσέγγιση 
 Μ. Καλογιαννάκης

5. Ψηφιακή Μετάβαση στα UHF: Υποστήριξη εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης 
      στο ΤΕΙ Κρήτης με τη χρήση της πλατφόρμας ATHENA
 Ε. Πάλλης, Χ. Μάντακας, Γ. Μαστοράκης, Β. Ζαχαρόπουλος

6. Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στο ΤΕΙ Κρήτης  
 Κ. Βασιλάκης

7. Εκπαίδευση από απόσταση - Παραδοσιακή εκπαίδευση. Ανταγωνιστές - Συνοδοιπόροι 
 Μ. Καλογιαννάκης, Κ. Βασιλάκης, Μ. Ψαρρός


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Copyright © by www.epyna.eu All Right Reserved.

Published on: 2006-12-14 (664 το έχουν διαβάσει)

[ Προηγούμενο ]
Content ©

 
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.