Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
Άλλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της εποικοδόμησης. Του Ι. Βλάχου

Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης

Ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ιωάννης Α. Βλάχος (givla1 ΠΑΠΑΚΙ otenet.gr), παρουσιάζει το βιβλίο του: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Η πρόταση της Εποικοδόμησης, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2004. 

Η σκοπιμότητα της συγγραφής του βιβλίου

Στις αρχές του 21ου αιώνα η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών βρίσκεται απέναντι σε νέες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα   αντιμετωπίζει τα παραδοσιακά της προβλήματα. Η κοινωνία της γνώσης αναδύεται μέσα από την κοινωνία της πληροφορίας, πριν η τελευταία ενταχθεί αποτελεσματικά στα υπάρχοντα συστήματα εκπαίδευσης. Ο Επιστημονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισμός για Όλους, η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με την Τεχνολογία, την Κοινωνία και την Αειφόρο Ανάπτυξη  είναι  οι σύγχρονοι κεντρικοί σκοποί για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Απηχούν τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και φιλοσοφικές απόψεις για τις Φυσικές Επιστήμες και το ρόλο τους στην εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αντιμετωπίζει τα παραδοσιακά προβλήματα όπως αυτό των παρανοήσεων των μαθητών, τη δυσκολία να εκπαιδεύσει αποτελεσματικούς λύτες προβλημάτων, τη συσσώρευση νέας γνώσης η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στα Αναλυτικά Προγράμματα, κλπ. Νέες θεωρητικές συλλήψεις για τη μάθηση παράγονται από τη Γνωσιακή Επιστήμη και επιχειρείται να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και στο σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τόσο τα παραδοσιακά προβλήματα όσο και οι νέες προκλήσεις επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μέσα σε ευρύτερα πλαίσια στα οποία μπορεί να μελετηθούν αποτελεσματικά οι διάφοροι παράμετροι της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, μια πληθώρα προτάσεων γραμμένων με καινοφανείς όρους απευθύνονται προς την εκπαιδευτική κοινότητα επιδιώκοντας να αλλάξουν  πρακτικές και νοοτροπίες που διέπουν τη διδακτική πρακτική. Όροι όπως «εννοιολογικά πλαίσια», «προ-αντιλήψεις», «γνωστική σύγκρουση», «ιδέες των παιδιών», «μεταγνώση», κ.α., θέσεις όπως «αδυναμία μετάδοσης της γνώσης», «κατασκευή και όχι ανακάλυψη της γνώσης», «εννοιολογικό-μαθησιακό εμπόδιο», κ.α.,  χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές και σταδιακά εισάγονται στο λεξιλόγιο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι περισσότεροι από τους όρους αυτούς  βρίσκονται εντεταγμένοι σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που επιγράφεται με διάφορους όρους όπως «Εποικοδομισμός», «Κονστρουκτιβισμός», «Εποικοδόμηση της γνώσης», «Εποικοδομητική προσέγγιση», κ.α. Το πλαίσιο αυτό, στη σύγχρονη βιβλιογραφία φαίνεται ότι έχει ευρεία αποδοχή από τους ερευνητές, είναι παραγωγικό σε ευρήματα και προτάσεις, επηρεάζει καθοριστικά το σχεδιασμό των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και ότι έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Όπως κάθε τι καινούργιο προκαλεί περιέργεια, ενθουσιασμό, κριτική, αμφισβήτηση. Καθιστά  αναγκαία την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να είναι σε θέση να ασκεί κριτική και αυτοκριτική. Κριτική απέναντι στις προτάσεις που προτείνονται προς υλοποίηση και αυτοκριτική για τις δικές της πρακτικές και νοοτροπίες.

Μικρή συμβολή στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τον «Εποικοδομισμό» είναι και η συγγραφή αυτού του βιβλίου. Επιχειρεί να παρουσιάσει μια τεκμηριωμένη, πειστική και χρηστική περιγραφή του Εποικοδομισμού, του σύγχρονου αυτού ρεύματος για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Ο Εποικοδομισμός, ως πλαίσιο μελέτης της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, στην αρχή της δεκαετίας του 1980 ήταν ευπρόσδεκτος και διαφαίνονταν ότι θα συνέβαλλε στη ουσιαστική βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος.  Μετά το 1990, παρότι θεωρείται ως η επικρατούσα άποψη, δέχεται κριτική τόσο για τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν όσο και για τις φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές θέσεις που εκφράζονται σε αυτόν. Η θεμελιακή του θέση ότι «η γνώση δε μεταδίδεται, αλλά οικοδομείται ενεργητικά από τον μανθάνοντα» φαίνεται να ερμηνεύει την αναποτελεσματικότητα της παραδοσιακής διδασκαλίας, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει: α)την αιτιολόγησή της και β)την αναζήτηση των ανάλογων και αποτελεσματικών διδακτικών στρατηγικών. Οι επιστημολογικές του τοποθετήσεις βάλλουν εναντίον της παραδοσιακής θετικιστικής θεώρησης της επιστημονικής γνώσης και της μεθοδολογίας παραγωγής της. Έτσι ασκείται κριτική σε θέματα όπως το «είδωλο της επιστήμης» που έμμεσα προσδιορίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα, το ρόλο του πειράματος στην εργαστηριακή δραστηριότητα, την επιλογή να μελετούνται μόνο «κλειστά» προβλήματα στην τάξη και στο εργαστήριο, το ρόλο του λάθους και της διάψευσης στην επιστήμη, κ.α. Για παράδειγμα, ασκείται κριτική στην κρατούσα άποψη ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις πρέπει να επικυρώνουν ήδη γνωστούς νόμους, να σχεδιάζονται στη βάση μιας επιστημονικής μεθόδου και να ασκούν τους εκπαιδευόμενους στη χρήση οργάνων, στη λήψη μετρήσεων, κλπ. Αντίθετα προτείνονται, κυρίως, ανοιχτές δραστηριότητες στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι, καθοδηγούμενοι από τον εκπαιδευτικό, επινοούν και κατασκευάζουν τη μεθοδολογία της συστηματικής και αξιόπιστης έρευνας προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήματα των οποίων την απάντηση δεν γνωρίζουν. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται με βάση την αρχική γνώση και τις αρχικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων, στοχεύουν να τις αλλάξουν και να τις εξελίξουν ώστε να συγκλίνουν προς αυτές που προτείνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.  Η κοινωνιολογική θεώρηση της γνώσης και της λειτουργίας της στην κοινωνία, όπως αντιμετωπίζονται από τον Εποικοδομισμό, αντιπαρατίθεται σε ατομοκεντρικές και αποθησαυριστικές θεωρήσεις του ρόλου του μαθητή, προωθώντας ομαδοσυνεργατικές και διερευνητικές διαδικασίες, για την τάξη το εργαστήριο και τη βιβλιοθήκη. Οι θεμελιακές θέσεις του Εποικοδομισμού αντιπαρατίθενται σε πολλές άλλες πτυχές της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, όπως η αξιολόγηση των μαθητών, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, ο περιορισμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ερωτήσεις κλειστού τύπου και σε κλειστά προβλήματα, η αδρανοποίηση του μαθητή με τη χρήση οπτικοακουστικού ή ψηφιακού υλικού, κλπ. Προτείνει τον εμπλουτισμό με μαθησιακά έργα τα οποία είτε ανατρέπουν τους ρόλους που προσδιορίζουν τα παραδοσιακά μαθησιακά έργα  είτε τα εμπλουτίζουν. Έτσι ανατρεπτικό είναι ο μαθητής να θέτει προβλήματα ή  ερωτήματα που θα μελετηθούν στο μάθημα ή στο εργαστήριο, να μελετάει για να γράψει άρθρο ως δημοσιογράφος, να «φέρνει» στην τάξη ή στο εργαστήριο προβλήματα της καθημερινότητας για να μελετηθούν με την καθοδήγηση του έμπειρου ερευνητή και συνεργάτη εκπαιδευτικού, κ.α. Καινοφανή μαθησιακά έργα όπως οι εννοιολογικοί χάρτες, η ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλήματος, η στρατηγική της μελέτης, η «μετάφραση» του κειμένου σε διάγραμμα και το αντίστροφό της, παραγωγή αφίσας για διαφήμιση ή ενημέρωση, κλπ, εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο των διδασκόντων ενισχύοντας το ενδιαφέρον των διδασκομένων.     
Παράλληλα με την ανάδειξη του Εποικοδομισμού, η φιλοσοφική, επιστημολογική, κοινωνιολογική, κ.ά. διαμάχη έχει σχηματοποιήσει μέσα σε αυτόν διακριτές τάσεις οι οποίες εκφράζονται και στις προτάσεις για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αυτό επιβάλλει την τοποθέτησή μας απέναντι στην κριτική και στα ρεύματα του Εποικοδομισμού ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να προσδιορίσουμε την προσωπική μας θεωρητική προοπτική. Θεωρώ ότι ο Εποικοδομισμός είναι ταυτόχρονα μια πρόκληση και μια πρόσκληση.  Ότι είναι μια πρόκληση για την τρέχουσα κατάσταση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Μια πρόκληση για τις φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές απόψεις που βρίσκονται πίσω από τα Αναλυτικά Προγράμματα, την αξιολόγηση των μαθητών, τις παραδοσιακές ή τις προτεινόμενες μεθοδολογίες διδασκαλίας. Μια πρόκληση για τους φορείς και τα πρόσωπα που τις υιοθετούν τις εκφράζουν και τις συντηρούν. Είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς για να στοχαστούν πόσο διαφέρει η καθημερινή τους πρακτική από μια σύγχρονη αντίληψη η οποία φαίνεται να καθοδηγεί τις εξελίξεις σε πολλές χώρες του κόσμου. Μια πρόσκληση για να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους νέες και αποτελεσματικότερες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας. Μια πρόσκληση για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας.
 
Η δομή του βιβλίου
Η συγγραφική προσπάθεια δεν ήταν εύκολη και αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στους στόχους ή στις αδυναμίες του συγγραφέα. Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα και κάθε απόπειρά μου να το μελετήσω μεγάλωνε την πολυπλοκότητά του. Η Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών, η Γλωσσολογία, η Γνωσιολογία, η Ψυχολογία της Μάθησης και η Γνωσιακή Επιστήμη, η Κοινωνιολογία της Γνώσης, η αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος, η μελέτη της Επικοινωνίας, είναι μερικά από τα επιστημονικά πεδία τα οποία σχετίζονται με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Στα πεδία αυτά η έρευνα διεξάγεται με έντονο ρυθμό και υπάρχει πληθώρα θεωρητικών απόψεων και εμπειρικών ευρημάτων.  Στο εσωτερικό αυτών των πεδίων υπάρχουν διακριτές και αντιπαρατιθέμενες τάσεις, στοιχείο που αυξάνει το πρωτογενές υλικό που όφειλα να επεξεργαστώ και να συνθέσω.  Η έρευνα διεξάγεται με τον τρόπο που περιγράφει ο Toefler: «Μια από τις πιο αναπτυγμένες τεχνικές του σύγχρονου πολιτισμού είναι ο τεμαχισμός ενός προβλήματος στα στοιχειώδη κομμάτια του. Είμαστε τόσο καλοί σε αυτή τη δουλειά που ξεχνάμε να τα ξαναβάλουμε στη θέση τους». Η δυσκολία σύνθεσης των «κομματιών» συχνά ήταν μεγάλη έως και ανυπέρβλητη. Λίγες είναι επισκοπήσεις και οι επιτομές της έρευνας οι οποίες βοηθούν να συγκροτηθεί μια θεωρητική περιγραφή που να περιέχει τα βασικά συμπεράσματα. Όμως μια θεωρητική περιγραφή εμπεριέχει τόση αφαίρεση λεπτομερειών ώστε δύσκολα μπορεί να συσχετιστεί με τα προβλήματα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.  Σύμφωνα με τον Popper «Μια θεωρία είναι κατανοητή και λογική μόνο καθόσον σχετίζεται προς κάποια προβληματική κατάσταση και μπορεί να συζητηθεί έλλογα μόνο όταν συζητιέται η σχέση της με αυτή». Έπρεπε συνεπώς ο Εποικοδομισμός να συσχετιστεί με συγκεκριμένα προβλήματα και να «συζητηθεί» η ικανότητά του να τα περιγράψει και να προτείνει λύσεις.
Το πρόβλημα της σύνθεσης  των ποικίλων και πολλών ευρημάτων στα διάφορα επιστημονικά πεδία επιχείρησα να το λύσω  μέσα από τη σειρά παρουσίασης των κεφαλαίων.
Στο 1ο Κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα θεμελιώδη προβλήματα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών  και στη διαχρονικότητά τους. Ως τέτοια θεωρούμε τα ακόλουθα: της γνώσης για το φυσικό κόσμο, της γνώση των άλλων (των μαθητών) και τις κοινωνικο-πολιτικες επιλογές για τη γνώση των Φυσικών Επιστημών και τη σχέση τους με την Τεχνολογία, την Οικονομία και τον Πολιτισμό.  Η προέλευση της γνώσης για το φυσικό κόσμο, η μεθοδολογία παραγωγής της, η εγκυρότητά της, το κύρος και η αλήθεια της είναι θέματα στα οποία έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις. Επίσης η γνώση των άλλων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των μαθητών, η προέλευσή της και η εξέλιξή της είναι βασικά θέματα που απασχολούν τη Γνωσιακή Επιστήμη και οι απαντήσεις που έχουν δοθεί επηρεάζουν τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Ο τρόπος που γνωρίζουμε τους μαθητές, επικοινωνούμε μαζί τους, τους διδάσκουμε, και γενικότερα η  κατανόηση στην επικοινωνία,  είναι θέματα τα οποία δεν έχουν «κλείσει» για την έρευνα, αλλά αντίθετα οι απαντήσεις που δίνονται επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η θέση της κοινωνίας για την επιστημονική γνώση, τη χρησιμότητά της, το κύρος της, κλπ, προσδιορίζει τη θέση και το ρόλο που έχουν οι Φυσικές Επιστήμες στη θεσμοθετημένη Εκπαίδευση και τα ίδια τα Αναλυτικά Προγράμματα.    
Στο 2ο Κεφάλαιο  θα αναφερθούμε στην ανάδειξη του Εποικοδομισμού και θα επιχειρήσουμε  να τον περιγράψουμε ως το πλαίσιο στο οποίο συγκλίνουν οι απαντήσεις που δίνονται στα προβλήματα που αναπτύχθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο. Επίσης θα μελετήσουμε τη σχέση του Εποικοδομισμού με κλάδους όπως η Φιλοσοφία, η Επιστημολογία, η Γλωσσολογία, η Σημειωτική, η Γνωσιακή Επιστήμη και θα προσδιορίσουμε  τις συγκλίσεις που υπάρχουν. Ακόμα θα αναφερθούμε στη σχέση του Εποικοδομισμού με τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών προκειμένου να δειχθεί ότι: α)δεν ταυτίζονται και β)ότι αυτός είναι μια μεταθεωρία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 
Στο 3ο Κεφάλαιο  θα εκθέσουμε τις θέσεις του Εποικοδομισμού για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και τις διαφορές που έχει με την παραδοσιακή διδασκαλία. Θα αναπτύξουμε τις θέσεις του για τη μεθοδολογία κατασκευής Αναλυτικών Προγραμμάτων, τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, τους ρόλους του διδάσκοντος, το σχεδιασμό της διδακτικής στρατηγικής και την αξιολόγηση των μαθητών. Εκτός από την παρουσίαση των θέσεων θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις διαφορές που αυτές έχουν από τις τρέχουσες πρακτικές και τις επικρατούσες θεωρητικές απόψεις.
Τα μαθησιακά έργα τα οποία προτείνονται από την Εποικοδόμηση για το σχεδιασμό των διδακτικών στρατηγικών περιγράφονται στο 4ο Κεφάλαιο. Αυτά είναι παραδοσιακά όπως π.χ. η επίλυση προβλημάτων ή καινούργια όπως π.χ. οι εννοιολογικοί χάρτες ή η γνωστική σύγκρουση. Τα παραδοσιακά μαθησιακά έργα έχουν διαφορετική λειτουργία και σκοπιμότητα όταν λειτουργούν στο πλαίσιο της Εποικοδόμησης και οι διαφορές αυτές αναλύονται μέσα από παραδείγματα. Τα καινούργια μαθησιακά έργα παρουσιάζονται συσχετισμένα με τις νεώτερες απόψεις για τη μάθηση και μέσα από παραδείγματα εφαρμογής τους. Θα παρουσιαστούν οι προτάσεις της Εποικοδόμησης για τα εξής θέματα: 1)Ερωτήσεις, 2)Συζήτηση σε ομάδες, 3)Εργαστηριακή-πειραματική δραστηριότητα, 4)Πειράματα επίδειξης, 5)Γνωστική Σύγκρουση 6)Σωκρατικός διάλογος, 7)Μεταφορές και αναλογίες, 8)Χαρτογράφηση των εννοιών, 9)Μοντελοποίηση, 10)Λύση προβλημάτων, 11) Η στρατηγική της μελέτης, 12)Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού ή έντυπου). 
Στο 5ο Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προσδιοριστεί στην προσπάθεια για να εισαχθούν οι θέσεις της Εποικοδόμησης στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Θα αναφερθούν επίσης οι προτάσεις για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι η προκλητικότητα των θέσεων της Εποικοδόμησης προκαλεί όχι μόνο την κριτική αλλά και την προσπάθεια για να εφαρμοστεί στην πράξη. Ότι τα αποτελέσματα είναι εξίσου προκλητικά όχι μόνο γιατί είναι θετικά αλλά γιατί διαψεύδουν τους επικριτές της. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης περιλαμβάνονται δύο ερωτηματολόγια με τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διαγνώσει εάν είναι θετικά διατεθειμένος απέναντι στην Εποικοδόμηση και εάν η διδασκαλία του είναι σύμφωνη με τις θέσεις της. Αντί επιλόγου θα αναφερθούμε συνοπτικά στην εμφάνιση των θέσεων του Εποικοδομισμού για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην Ελλάδα,  στην επίδραση που αυτές είχαν και θα επιχειρήσουμε να αποτιμήσουμε τη διεισδυτικότητά τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Το Παράτημα που ακολουθεί το κύριο μέρος του βιβλίου, φιλοξενεί παραδείγματα εφαρμογής των θέσεων του Εποικοδομισμού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών καθώς και υποδείγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό μαθησιακών έργων.  Για όλα τα είδη των μαθησιακών έργων καθώς και για την προτεινόμενη στρατηγική προτείνονται παραδείγματα: 1)Ερωτήσεων (ανίχνευσης των ιδεών των μαθητών, παραγωγικού τύπου, ασυνήθιστες ερωτήσεις, κ.α.), 2)Ερωτήσεις για να χρησιμοποιηθούν σε διαλόγους Σωκρατικού τύπου,  3)Μεθοδολογία σχεδιασμού της διδασκαλίας και παραδείγματα, 4)Παραδείγματα εννοιολογικών χαρτών για τα Φυσική, Χημεία Βιολογία, καθώς και ο τρόπος  βαθμολόγησης των εννοιολογικών χαρτών που παράγουν οι μαθητές, 5) Αναλογιών και μεταφορών για Φυσικά, Χημικά, Βιολογικά φαινόμενα καθώς και τρόπος αποφυγής της αυθόρμητης αναλογικής κατανόησης, 6)Σχεδιασμού της διδασκαλίας για την επίλυση προβλημάτων, τρόπο αξιολόγησης της προσπάθειας των μαθητών για την επίλυση προβλημάτων καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένες πτυχές της δυσκολίας που συναντούν οι μαθητές. Παρουσιάζονται παραδείγματα ανοιχτών προβλημάτων για την τάξη και το εργαστήριο.7)Παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού της διδασκαλίας στο εργαστήριο, καθώς και ένα παράδειγμα τέτοιας διδασκαλίας.  Επίσης παρουσιάζεται το προτεινόμενο πλέγμα για την αξιολόγηση ων μαθητών στο εργαστήριο. 8)Η στρατηγική γης μελέτης των μαθητών, ο τρόπος ένταξής της στη διδασκαλίας καθώς και παραδείγματα από τη Φυσική και τη Χημεία. 9)Επιλογής και χρήσης υλικού από εξωθεσμικές πηγές όπως οι εφημερίδες, τα κόμικς, η Ιστορία των Επιστημών, τα παλιά βιβλία που διδάχθηκαν οι γονείς και οι παππούδες των μαθητών μας. Με βάση  το υλικό αυτό οι μαθητές θα γράψουν κείμενα, προκειμένου να εκθέσουν απόψεις, ευρήματα, συμπεράσματα, κλπ. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων των μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες.  10)Παρουσιάζονται παραδείγματα γνωστικών συγκρούσεων για να χρησιμοποιηθούν σε καλώς διαγνωσμένες εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 11)Παρουσιάζεται η τρόπος σχεδιασμού της διδασκαλίας σε περιβάλλον ΤΕΠ καθώς και τέσσερα έτοιμα σχέδια για την ενότητα του Στατικού Ηλεκτρισμού. 12) Μοντελοποίησης με τη βοήθεια είτε απλώς μέσων καθημερινής χρήσης είτε με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Χημεία του Λυκείου. 13) Χρήσης του εικονικού υλικού των βιβλίων είτε για να μεταφραστούν σε κείμενο, είτε για να χρησιμοποιηθούν στην εξήγηση ή την πρόβλεψη των φαινομένων. Στο τέλος του παραρτήματος υπάρχει αναλυτικό κατάλογος με πηγές στο Διαδίκτυο  από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ενημερωθούν για ποικίλα θέματα  εκτός από την Εποικοδόμηση και τη διδασκαλία τω Φυσικών Επιστημών.
Ο Δίσκος ακτίνας (CD)
Το βιβλίο συνοδεύεται από δίσκο ακτίνας (CD), στον οποίο  υπάρχουν έτοιμα προς εκτύπωση και χρήση όλα τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν. Για να χρησιμοποιηθεί απαιτείται να υπάρχει στον υπολογιστή εγκαταστημένος ο Acrobat Reader (έκδοση 5 ή και νεώτερη). Η εξερεύνηση του περιεχομένου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) με τη χρήση των Περιεχόμενων που υπάρχουν στην δεύτερη σελίδα των Οδηγιών χρήσης του CD, β) με την ενεργοποίηση της επιλογής «Σελιδοδείκτης» (bookmark) του Acrobat Reader. Εκτός από την εκτύπωση και τη χρήση των έτοιμων παραδειγμάτων, υπάρχει η δυνατότητα να αντληθούν υποδείγματα της διαδικασίας με την οποία προτείνεται να σχεδιάζεται η  διδασκαλία στην τάξη, στο εργαστήριο, στην επίλυση προβλημάτων, κ.α. Πάνω στα υποδείγματα αυτά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να σχεδιάσει τις δικές του διδασκαλίες, εργαστηριακές ασκήσεις, διδασκαλίας επίλυσης προβλημάτων, επανάληψης με εννοιολογικό χάρτη, κλπ. Τα υποδείγματα αυτά στο βιβλίο υπάρχουν  σε περιορισμένες διαστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση χαρτιού. Επίσης περιέχεται το εικονικό υλικό και οι εννοιολογικοί χάρτες που για λόγους σελιδοποίησης, στο βιβλίο παρατίθενται σε περιορισμένες διαστάσεις.
Σε ποιους απευθύνεται
Το βιβλίο απευθύνεται σε τρεις  κυρίως ομάδες :
Α) Στην ομάδα των ερευνητών που ασχολούνται με την Εποικοδόμηση και τον κονστρουκτιβισμό σε θεωρητικό-φιλοσοφικό επίπεδο. Προτείνει για συζήτηση και αναθεώρηση την καθεστηκυία για την Ελλάδα άποψη ότι «ο κονστρουκτιβισμός σχετίζεται με τις θεωρίες μάθησης ή / και με τις νεώτερες επιστημολογικές σχολές σκέψης» ή την τετριμμένη  εκδοχή της βιωματικής - ομαδοσυνεργατικής- μαθητοκεντρικής διδασκαλίας που αντιμετωπίζει τις ιδέες των μαθητών. Γι’ αυτό κατατίθεται μια  συγκεκριμένη προοπτική που αναδεικνύει την πολυεδρικότητα της Εποικοδόμησης, τα σημεία σύγκρισης και απόκλισης από άλλες θεωρήσεις.
Β)Στα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, προτείνοντας συγκεκριμένες μεθόδους για τη συγκρότηση του Αναλυτικού Προγράμματος (περιεχόμενο και στόχους), το σχεδιασμό της διδασκαλίας και την αξιολόγηση των μαθητών, θέσεις για την παραγωγή και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, κ.α.  Το «όραμα» της Εποικοδόμησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, οι διαφορές του με την τρέχουσα πρακτική και η αποτίμηση των επιτυχιών και των εμποδίων που έχουν καταγραφεί, είναι η  συμβολή του συγκεκριμένου βιβλίου στο εκπαιδευτικό μας γίγνεσθαι.
Γ) Στους εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης. Σε αυτούς είναι αφιερωμένο το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου και ο δίσκος ακτίνας. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα παραδείγματα του βιβλίου. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας μπορεί να χρησιμοποιήσουν το θεωρητικό πλαίσιο και τα υποδείγματα για να παράγουν τα δικά τους σχέδια, συμπληρώνοντας αυτά που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην ελληνική βιβλιογραφία. Για την Εποικοδόμηση ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός για τη διδασκαλία, τη μάθηση και γενικότερα για την προώθηση της δικής της άποψης στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Οι τριακόσιες (300) από τις πεντακόσιες δώδεκα  (512) σελίδες του βιβλίου και ο δίσκος ακτίνας (235 σελίδες)  απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, προτείνοντας τρόπους σχεδιασμού της διδασκαλίας στην τάξη, στο εργαστήριο και στη βιβλιοθήκη, παρέχοντας υποδείγματα προς χρήση και έτοιμα παραδείγματα. Απευθύνουν μια πρόσκληση: υπάρχει κάτι διαφορετικό και καινούργιο για την καθημερινή σας δραστηριότητα. Αν οραματίζεστε κάτι διαφορετικό για τη διδασκαλία και το ρόλο σας στην μάθηση, μπορείτε να το διαγνώστε με το ερωτηματολόγιο που σας προτείνεται και να  υιοθετήσετε την πρόταση της Εποικοδόμησης. Αν δεν έχετε τέτοιες ανησυχίες, απλά δοκιμάστε τις προτάσεις τις Εποικοδόμησης. Το πιο πιθανό είναι να αποκτήσετε ένα πλούσιο ρεπερτόριο από μαθησιακά έργα και τρόπους να προκαλείτε και να συντηρείτε το ενδιαφέρον των μαθητών σας. 

Περισσότερα για το βιβλίο, τα περιεχόμενα και το συγγραφέα του μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://users.otenet.gr/~givla1/

Copyright © by www.epyna.eu All Right Reserved.

Published on: 2006-03-20 (1524 το έχουν διαβάσει)

[ Προηγούμενο ]
Content ©

 
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.